C# ile Hava Durumu Programı

C# ile Hava Durumu Programı

C# ile örnek programlarımıza devam ediyoruz. Bu kez bir Hava Durumu programı tasarladım. Aslında amacım hava durumu takip programı yapmaktan öte birkaç teknik göstermek. Öncelikle göstermek istediğim şey resimlerin C# ve GDI+ ile nasıl renklendirileceği. Ayrıca Kış Uykusu konusunda çok mail aldım. Bende C# ile kış uykusu denilen şeyin nasıl yapılacağını göstermeye çalıştım. Başlıyoruz...

1. TASARIM

C# ile Hava Durumu Programı Tasarım Aşaması

C# ile Hava Durumu Programı Tasarım Aşaması

Son derece çirkin bir ekran görüntüsü değil mi? Tasarım aşamasında seçtiğim renklere takılmayın. Sadece ana form üzerinde çok fazla kontrol vardı ve ayırt etmek güç olduğundan farklı farklı renklerle boyadım. Hepsi bu. Programın çalışma zamanındaki ekran görüntüsü çok şık olacak inanın. Tasarım aşamasında önceki yazılarımda belirttiğim gibi ana formun FormBorderStyle özelliğini None olarak ayarlıyoruz. Form üzerindeki resimler için Picturebox ve yazılar için Label bileşenlerini kullanacağız. Siz, konumlar üzerinde değişikilik yaparak farklı ekran tasarımları elde edebilirsiniz. Denemenizde fayda var. Bu arada tasarım kısmında form üzerindeki birçok kontrol disable durumdadır. Bunun sebebi çalışma sırasındaki sürükleme işleminde kolaylık sağlaması. Sürükleme işlemini ana formun MouseMove olayına bağlamak en kolay yoldu benim için. Gelelim kod kısmına...

2. KOD

Diğer örneklere nazaran biraz daha fazla kod yazdım. Özellikle Renklendirme ve Kış Uykusu için gerekliydi. Ama gözünüz korkmasın oldukça kolaydır. Hava durumu bilgilerini MSN Weather Service' ten alıyoruz. Kaynak kod içinde gerekli URL adresleri mevcut. GetWeatherData() isimli prosedür gerekli internet bağlantısını sağlıyor. Bildiğiniz gibi bu tip bağlantılar için WebClient sınıfınından bir nesne kullanmak en kolay yoldur. Diğer projelerden farklı olarak WebClient ile oluşturduğumuz bağlantıyı asenkron (Async) yapacağız ki bağlantı sırasında diğer ekran işlemleri kesintiye uğramasın. Bağlantıyı sağlayan GetWeatherData() prosedürü aşağıdaki şekildedir. Detaylar kaynak kod içinde mevcut.

private void GetWeatherData()
{
	locationLabel.Text = Properties.Resources.Connecting;

	RepaintLayeredForm();
	UpdateLayeredForm();

	string requestURL = String.Format(dataFormat, locationCode, degreeType, culture);
	WebClient webclient = new WebClient();
	webclient.Encoding = Encoding.UTF8;
	webclient.DownloadStringCompleted += new DownloadStringCompletedEventHandler(OnDownloadStringCompleted);
	webclient.DownloadStringAsync(new Uri(requestURL));
}

Bu yazıda İnternet bağlantısı ve veri çekme işlemlerinden bahsetmeyeceğim. Bizi asıl ilgilendiren konulara giriş yapalım. Yukarıda belirttiğim gibi Renklendirme ve Kış Uykusu temel hedefimiz.

RENKLENDİRME
GDI+ renklendirme işlemi için bir matris kullanır. Bu matris 5x5 şekilinde kare bir matristir. Sadece köşegenleri 1 olan ve diğer elemanları 0 olan bir matristir bu. C# içinde ColorMatrix adıyla tanımlanmıştır. Temel renklendirme matrisi C# için şu şekildedir:

ColorMatrix matrix = new ColorMatrix(new float[][]
{
	new float[]{ 1f, 0f, 0f, 0f, 0f },
	new float[]{ 0f, 1f, 0f, 0f, 0f },
	new float[]{ 0f, 0f, 1f, 0f, 0f },
	new float[]{ 0f, 0f, 0f, 1f, 0f },
	new float[]{ 0f, 0f, 0f, 0f, 1f }
});

Benim geliştirdiğim tüm projelerde bu matris kullanılmıştır. Fakat işin sırrı matriste değil kullandığım resimlerde gizlidir. Resimlerimin tamamı gri tonlarından oluşmuştur. Ancak bu tip bir resimde renklendirme istenilen sonucu verir. Hava durumu projesinde ekrandaki resimleri herhangi bir renge çevirmek istediğinizde matris içindeki ilk üç köşegeni değiştirmek yeterlidir. Kodu şu şekilde yazabiliriz:

matrix.Matrix00 = (float)color.R / (float)255;
matrix.Matrix11 = (float)color.G / (float)255;
matrix.Matrix22 = (float)color.B / (float)255;

Burada dikkat edilirse renk değerleri 255' e bölünmüştür. GDI+ renkler için normalize edilmiş değerler kullanır. Sebebi tamamen bu. Kaynak kod içinde DrawColorizedPicture adında bir prosedür mevcut. Burada PictureBox türünden bir nesne istenilen bir renkte çizilebiliyor.

private void DrawColorizedPicture(PictureBox picture, Color color)
{
	ColorMatrix matrix = new ColorMatrix(new float[][]
	{
		new float[]{ 1f, 0f, 0f, 0f, 0f },
		new float[]{ 0f, 1f, 0f, 0f, 0f },
		new float[]{ 0f, 0f, 1f, 0f, 0f },
		new float[]{ 0f, 0f, 0f, 1f, 0f },
		new float[]{ 0f, 0f, 0f, 0f, 1f }
	});
	matrix.Matrix00 = (float)color.R / (float)255;
	matrix.Matrix11 = (float)color.G / (float)255;
	matrix.Matrix22 = (float)color.B / (float)255;
	using (ImageAttributes attr = new ImageAttributes())
	{
		attr.SetColorMatrix(matrix);
		graphics.DrawImage(picture.Image, picture.Bounds, 0f, 0f, picture.Image.Width, picture.Image.Height, GraphicsUnit.Pixel, attr);
	}
}

KIŞ UYKUSU
Bu ifade tamamen benim uydurduğum bir şeydir. Programlama dünyasında Prevent Dragging (Sürükleme önlemi yada engeli) olarak bilinir. Bir de saydamlık ekledim. Daha şık olur diye düşündüm. Bu işlemi yapmak için penceremize WS_EX_TRANSPARENT özelliği eklememiz gerekiyor. Bu özellik pencerenizin fare ile yapılacak tüm olaylara geçirgen davranmasını sağlar. En basit olarak fare ile pencerenin hiçbir yerine tıklatamazsınız. C# ile bir pencereyi kış uykusu moduna geçirmek ve kış uykusundan çıkmasını sağlamak için şu kodları kullanabiliriz:

private void DoHibernate()
{
	long style = Win32.GetWindowLong(this.Handle, Win32.GWL_EXSTYLE).ToInt32();
	if ((style & Win32.WS_EX_TRANSPARENT) == 0)
	{
		style |= Win32.WS_EX_TRANSPARENT;
		Win32.SetWindowLong(this.Handle, Win32.GWL_EXSTYLE, (IntPtr)style);
		opacity = 0x80;
	}
}

Uyandırma işlemi için gereken kod:

private void DoWakeup()
{
	long style = Win32.GetWindowLong(this.Handle, Win32.GWL_EXSTYLE).ToInt32();
	if ((style & Win32.WS_EX_TRANSPARENT) != 0)
	{
		style &= ~Win32.WS_EX_TRANSPARENT;
		Win32.SetWindowLong(this.Handle, Win32.GWL_EXSTYLE, (IntPtr)style);
		opacity = 0xff;
	}
}

Kış uykusuna geçmiş bir pencereyi uyandırmak için yukarıdaki kodu nasıl kullanacağız? Bu işlem biraz daha kod gerektiriyor: Madem ki fare ile tıklatamıyorum o zaman klavyedeki tuşları takip ederim bende... Basit bir Timer bileşeni ile tuşları takip edebilirim aslında. Benim kullandığım teknik şu: Kış uykusuna geçtikten sonra ekranda farenin koordinatlarına bakıyorum ve klavyeden CTRL tuşuna basılıp basılmadığını kontrol ediyorum. Bu iki durum oluşmuşsa pencerenin uyanmasını istiyorum. Tabi bu işlemleri bir Timer' in OnTick olayı içinde yapmanız gerekiyor. Klavyeden CTRL tuşunu ve ekrandaki farenin pencere üzerinde olup olmadığını şu şekilde kontrol edebiliriz:

private void keyTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
	Win32.Rect rect = new Win32.Rect();
	Win32.GetWindowRect(this.Handle, ref rect);
	Win32.Point p = new Win32.Point();
	Win32.GetCursorPos(ref p);
	if (Win32.PtInRect(ref rect, p))
	{
		short keyState = Win32.GetKeyState(Win32.VK_CONTROL);
		if ((keyState & 0x8000) != 0)
		{
			hibernate = false;
			SetHibernateState(hibernate);
		}
	}
}

Evet. Kabaca anlatmaya çalıştım. Eğer kaynak kodu indirip incelerseniz çok daha kolay anlayacağınızı umuyorum. C# ile Hava Durumu programının kaynak kodunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

havadurumu-csharp-source.rar [1.85 MB]